تاريخ : جمعه بیستم دی 1392 | 18:39 | نویسنده : حلما ....

سری به حافظه ی مرروگرم زدم ، میخاستم ی صفحه وا شه تا آدرسه مورد نظرمو بنویسم  ، اولین آدرسی که نمیدونستم مربوط به چ سایتی میشه رو زدم ، یادش بخیر میزکاره مهدی بلاگو اورد ، دلم براش تنگ شده بود

گفتم تا اینجا اومدم ی چیزی بنویسم

سلام دوستای قدیمی